Oralna hirurgija

 • Lokalni anestetik - špric anestezija
  300 RSD
 • Rutinsko vađenje zuba
  1200 RSD
 • Komplikovano vađenje zuba
  2000 RSD
 • Vađenje impaktiranog umnjaka
  6000 RSD
 • Vađenje impaktiranog očnjaka
  10000 RSD
 • Cistektomija
  5000 RSD
 • Incizija abscesa
  1000 RSD
 • Apikotomija
  80 EUR
 • Resekcija fenuluma
  5000 RSD
 • Augmentacija grebena (jednostrana)
  100 EUR + kost
 • Nivelacija grebena (po vilici)
  5000 RSD
 • Implant dvofazni (Nobel Biocare)
  700 EUR
 • Implant (Alpha - bio)
  450 EUR

Bolesti zuba

 • Direktno prekrivanje pulpe i privremeno zatvaranje zuba
  500 RSD
 • Kompozitni ispun - jednopovršinski
  1200 RSD
 • Kompozitni ispun - dvopovršinski
  1500 RSD
 • Kompozitni ispun - tropovršinski
  1800 RSD
 • Vitalna ili mortalna esktripcija jednokorenog zuba
  2500 RSD
 • Vitalna ili mortalna esktripcija dvokorenog zuba
  3000 RSD
 • Vitalna ili mortalna esktripcija trokorenog zuba
  3500 RSD
 • Aplikacija leka po kanalu
  1000 RSD
 • Okluzalni splint (bruksizam, sportisti)
  100 EUR

Terapija paradontopatije

 • Uklanjanje čvrstih naslaga sa zuba
  1000 RSD
 • Uklanjanje čvrstih i mekih naslaga sa zuba - poliranje
  1500 RSD
 • Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)
  500 RSD
 • Terapija akutnog paradontalnog apscesa (drenaža)
  1500 RSD
 • Gingivektomija
  2000 RSD

Protetika

 • Metalokeramička krunica, Shofu
  60 EUR
 • Metalokeramička krunica, Shofu MP
  70 EUR
 • Metalokeramička krunica na implantima
  80 EUR
 • Bezmetalna keramička krunica
  150 EUR
 • Bezmetalna keramička krunica na implantima
  180 EUR
 • Livena nadogradnja
  15 EUR
 • Fiberglas nadogradnja
  40 EUR
 • Privremeni most - po članu
  10 EUR
 • Parcijalna akritalna proteza
  150 EUR
 • Parcijalna akritalna proteza - transparentni akrilat
  180 EUR
 • Totalna proteza
  160 EUR
 • Totalna proteza - transparentni akrilat
  200 EUR
 • Parcijalna skeletirana proteza
  300 EUR
 • Direktno podlaganje proteze
  15 EUR
 • Indirektno podlaganje proteze
  35 EUR
 • Reparatura proteze
  15 EUR
 • Dodatak kukice ili zuba
  15 EUR
 • Mini parcijalna proteza - žabica
  35 EUR

Estetska stomatologija

 • Lasersko beljenje zuba po seansi
  1000 RSD
 • Lasersko beljenje zuba - Akcija (9 seansi)
  6000 RSD
 • Faseta od kompozita
  2000 RSD
 • Inlay, Onlay
  80 EUR
 • Viniri
  80 EUR

Dečija i preventivna stomatologija

 • Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene
  600 RSD
 • Zalivanje fisura
  1000 RSD
 • Ekstrakcija mlečnog zuba
  600 RSD
 • Fluorizacija zuba
  500 RSD

Ortopedija vilica

 • Mobilni aparat po vilici
  150 EUR
 • Fiksni aparat po vilici
  450 EUR
 • Estetski fiksni aparat po vilici
  500 EUR
 • Samoligirajući fiksni aparat po vilici
  750 EUR
 • Funkcionalni aparat
  150 EUR
 • Kontrola i pregled
  5 EUR
 • Specijalistički stomatološki pregled sa pisanim izveštajem
  1500 RSD

NAPOMENA: Sve cene izražene u eurima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.